EFC 2012 on the air. Logi stacji
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-06-04 / 00:36
Witam
Na stronie dedykowanej akcji dyplomowej "Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2012" są uruchomione logi stacji biorących w akcji udział.

Wejście na stronę EFC 2012 jest ze strony PZK. Link: http://efc2012.pzk.org.pl/
Strona ma automatyczny redirect na stronę: http://sq2rh.idsl.pl/efc/index.php

Na stronie są umieszczone logi stacji biorących udział w akcji dyplomowej "EFC2012".

Ponieważ w akcji ze strony polskiej oprócz czterech stacji reprezentujących miasta ze stadionami EURO 2012 biorą udział również stacje indywidualne, zostały one wykazane na stronie logów on-line.

Jak to działa? Roman SQ2RH, który jest autorem stron dedykowanych akcji "EURO 2012: codziennie przyjmuje via email logi od stacji (logi należy wysyłać do godziny 22:30).
Adres email dla logów: efc2012log(o)poczta.it2.pl

Log musi być wysłany w standardzie ADIF. Log musi zawierać QSO tylko od dnia 1.06.2012 (od tego dnia rozpoczęła się akcja dyplomowa) i od tego dnia są zaliczane do niej QSO.

Nie ma znaczenia jakiego programu używamy do logowania QSO. Mogą to być programy logujące, takie jak:
DQR_LOG (nie ma obsługi CAT TRX-a), Logger32, WriteLog, N1MM, WinTest, UR5EQF i inne.

Ważne jest, aby w logu było wypełnione pole "operator" W polu tym powinien znajdować się znak operatora pracującego pod znakiem "2012". System generowania statystyk na stronie logów automatycznie podaje ilości QSO przeprowadzonych przez poszczególnych operatorów biorących udział w akcji.

Być może, że dla części stacji, które zgłosiły swój udział do akcji dyplomowej jest to wyzwanie.
Ale idzmy do przodu i nie bójmy się komputerów.

Koledzy Waldemar 3Z6AEF (koordynator akcji) i Roman SQ2RH włożyli w przygotowanie akcji i konstrukcję portalu mnóstwo pracy.

73, ZYGI SP5ELA
/Operator stacji SN2012WA/