Przypomnienie o składkach członkowskich za II półrocze 2016 roku
Dodane przez SP5LS dnia 2016-07-01 / 11:08
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK, w dniu 14 lipca 2016 roku upływa ostateczny termin opłacania składek członkowskich za drugie półrocze 2016 roku.

Opłaty składek należy dokonywać wyłącznie poprzez macierzyste Oddziały Terenowe, składki wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy ZG PZK, nie mogą zostać przyjęte i zostaną zwrócone do nadawcy.

Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na rachunek bankowy ZG PZK, w terminie do 21 lipca 2016 roku, nie później jednak niż 30 dni od daty pobrania składki.

Link do Regulaminu opłacania składek PZK
Tabela wysokości składek PZK zgodnie z Uchwałą nr 499/01/11 z dnia 3 września 2011

Vy73! Marek SP5LS
Skarbnik PZK