Dyplom 90 lat LMiR w Tomaszowie Maz.
Dodane przez SP7HIW dnia 2017-05-08 / 12:40
DYPLOM   HF90LMR

90 lat Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim

LMiR jest organizacją propagującą tradycje Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej, celem jest również umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarki wód polskich.

Organizatorem akcji dyplomowej jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim.

W czasie trwania akcji dyplomowej będzie pracowała stacja okolicznościowa HF90LMR.

QSO zaliczane do zdobycia Dyplomu:
dla wszystkich stacji w tym nasłuchowych - przeprowadzenie QSO/SWL ze stacją HF90LMR.

Termin przeprowadzenia QSO/SWL - 12.05. - 14.05.2017 r.

Pasma i emisje dowolne.

Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Zgłoszenia na Dyplom - adres e-mail: sp7ptm@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
- znak stacji
- imię i nazwisko operatora
- datę i godz. przeprowadzonej łączności/nasłuchu.

Andrzej SP7HIW


HF90LMR

HF90LMR