Komunikat PZK nr 37/2017 z dnia 22.11.2017
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-11-30 / 15:57
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr 37/2017 z dnia 22. listopada 2017 r.
Witamy wszystkich Słuchaczy naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej najistotniejsze informacje z ostatniego okresu:

1. 60 lat istnienia Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK (OT04)

Rozpoczęła się akcja dyplomowa Jubileuszu 60 lat Bydgoskiego oddziału terenowego OT04 PZK.
Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny" składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK: OT-04,OT-26,.
Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Ziemi Kujaw i Pomorza.
Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami z Oddziałów OT04, i OT 26 ( byłe województwo bydgoskie) .
Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach od 17.11.2017 do 17.12 2017r na dowolnym paśmie i dowolną emisją.
Regulamin DYPLOMU jest zamieszczony na stronie OT 04 - www.ot04.pl i OT 26 - www.otpzk26.org

Tomek SP2JAR

2. Po Walnym Zebraniu Oddziału Nadnoteckiego PZK (OT23)

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 19. listopada br. w Ujściu koło Piły odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze OT 23. Walne Zebranie było połączone z podsumowaniem Jubileuszu 40. lecia istnienia OT23 PZK.
W części uroczystej uczestniczyli Pan Eligiusz Komarowski Starosta powiatu pilskiego oraz przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej, w zasobach której OT23 ma swoją siedzibę.
Zebranie rozpoczęło się od podsumowania akcji dyplomowej z okazji 40. rocznicy powstania OT 23. Rozdano grawertony i dyplomy wyróżniającym się stacjom. Grawerton za najaktywniejszy udział w akcji otrzymał Marek SP2MKO znany UKF-owiec SP.
Korzystając z uroczystej okazji Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Wiesław SP3UY, Marek SP3TUT oraz Mirek SP3NX.
Był także czas na wręczenie grawertonów i dyplomów ufundowanych przez Zarząd Główny PZK dla najbardziej zasłużonych członków Nadnoteckiego OT PZK. Grawertony otrzymali Adam SP3EA QSL manager SP 3 oraz OT 23, Wiesław SP3UY wieloletni skarbnik OT23, Jarek SP3CGK sekretarz OT23 oraz Wojtek SP3BTK. Prezes OT23 oraz OT23 otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Po wystąpieniu przedstawiciela ZG PZK w mojej osobie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OT 23.
Zebrani z uwagą wysłuchali sprawozdań członków władz ON PZK oraz OKR OT23. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.
Wybrano nowe władze w składzie: Mirosław SP3EPG prezes, Marek SP3TUT skarbnik, Marek SQ3LVN sekretarz oraz dwóch członków zarządu Tadeusz SP3NNP oraz Mariusz SP3DVO.
Zebranie odbyło się w bardzo miłej koleżeńskiej atmosferze, a stawiane wnioski i projekty uchwał miały bardzo konstruktywny charakter.
Uczestniczyło w nim 33. na 89. członków OT 23, a wiąc frekwencja wyniosła 33%.

Info: Piotr SP2JMR

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze OT28

Zarząd Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Tarnowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 10. grudnia 2017 r. w lokalu LOK przy ul. Krzyskiej 17. Pierwszy termin godz.09.00, drugi godz. 09.30.

Janusz SP9LAS prezes OT28

Redakcja dziękuje za przesłane materiały: Januszowi SP9LAS i Tomkowi SP2JAR.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję "Krótkofalowca Polskiego".


Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU - nadający komunikaty środowe PZK.