Statut PZK-PROJEKT-nr-3 z 28.02.2018
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-03-02 / 23:20
W dziale Download zamieszczono projekt Statutu PZK w wersji tzw. "minimalnej". Jest to wersja Nr 3, dostosowawcza do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach zakładająca dotychczasową mieszaną strukturę stowarzyszenia z oddziałami terenowymi bez osobowości prawnej i z osobowością prawną.

Poniżej informacja Komisji Statutowej PZK.
----------------------------------------------------------------

Zgodnie z wytycznymi Prezydium ZG PZK, publikujemy trzecią wersję* propozycji tekstu Statutu PZK, opracowaną przez Komisję Statutową. Jest to tzw. wersja minimalna, zawierająca zmiany konieczne dla dostosowania obecnego statutu do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. nr 1923 poz. 210 z późn. zm.)

Wprowadzone modyfikacje zaznaczone są w tekście podkreśleniem oraz opisane w towarzyszącym dokumencie z uwagami.

Opublikowane zostały również opinie prawne dotyczące
tej wersji projektu Statutu PZK:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=287

W tej wersji projektu Statutu, oprócz koniecznych zmian, wymaganych przez PoS, nie porządkowano numeracji paragrafów, dokonano kilku poprawek wyłącznie redakcyjnych (stylistycznych, składni i gramatycznych oraz stricte formalnych: interpunkcji, błędów maszynowych, literówek).

Wprowadzono jedną dodatkową zmianę merytoryczną: zniesienie okresu tzw. karencji opłacania składek członkowskich.**

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków do Komisji Statutowej - najlepiej poprzez swoich Delegatów, którzy mają bieżący kontakt z Komisją Statutową na liście pocztowej ks-delegaci-prezydium-gkr, lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej:

 komisja-statutowa(o)pzk.org.pl

Gorąco zachęcamy również do dyskusji programowej na Forum PZK w odpowiednim dziale.

Komisja Statutowa PZK

* Do projektu wniesiono uwagi na liście dyskusyjnej KS
** Zmiana dotycząca usunięcia karencji statutowej została wycofana przez KS

[publikacja: 28.02.2018], news - 02.03.2018 r. SP5ELA


news: Ikonka_PDF_50px.jpgProjekty Statutu PZK - dział download
news: Ikonka_PDF_50px.jpg Opinie prawne