92 rocznica powstania PZK
Dodane przez sp2jmr dnia 2022-02-22 / 13:59
92 rocznica powstania Polskiego Związku Krótkofalowców

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Krótkofalowcy,

W dniu 24 lutego br. mija 92 lata od powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. W dniach 22-24 lutego 1930 roku w Warszawie odbył się założycielski i zarazem pierwszy Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców. Konieczność powstania jednolitej struktury reprezentującej krótkofalowców Rzeczypospolitej została sprecyzowana przez ówczesne władze naszego kraju. PZK powstał jako związek stowarzyszeń, a jego założycielami było 5 radioklubów: Lwowski, Wileński, Warszawski, Poznański i Krakowski. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nasza organizacja przeszła wiele zarówno spokojnych jak i burzliwych okresów swojej działalności. Jedno zostało bez zmian: zawsze stoimy na straży obrony naszych praw związanych z uprawianiem tego pięknego hobby oraz wnosimy swój wkład w międzynarodową organizację - Międzynarodowy Związek Radioamatorski czyli IARU. To właśnie za pośrednictwem IARU możemy wywierać znaczący wpływ na nasze możliwości bycia krótkofalowcami. IARU poprzez udział w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych czyli WRC, kształtuje ogólnoświatowe przepisy dotyczące krótkofalowców w tym zabiega o nowe pasma i dba o zachowanie istniejących o które starją się podmioty komercyjne. Dba także o czystość eteru, bez której krótkofalarstwo nie mogłoby istnieć. Oby to się dalej nam udawało.

Z okazji przypadającej dzisiaj naszej rocznicy życzymy wszystkim zarówno obecnym jak i przyszłym członkom PZK zdrowia i sukcesów w uprawianiu krótkofalarstwa.

Pamiętajmy, że tylko silne liczebnie i organizacyjnie stowarzyszenie może nam pomóc w stwarzaniu jaknajkorzystniejszych warunków do bycia krótkofalowcami.

Prezydium ZG PZK


ch

ch