Akcja dyplomowa 95 lat PR Katowice
Dodane przez sp2jmr dnia 2022-11-23 / 12:53
95 lat Polskiego Radia Katowice

Od 26 listopada do 11 grudnia br. z okazji 95. lecia Polskiego Radia Katowice aktywne będą stacje: 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK, SO95PRK, SP95PRK, SQ95PRK.
Za łączności z tymi stacjami będzie można zdobyć dyplom dostępny do pobrania z portalu logsp.pzk.org.pl
Akcja dyplomowa powstała pod patronatem Polskiego Radia Katowice z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i stacji oddziałowej SP9PNB przy współudziale: Radioklubu SP9KJU w Raciborzu, Klubu SP9PKM w Pszowie, Klubu Śląska Cieszyńskiego SP9SCI w Cieszynie oraz stacji indywidualnych Mariusza SP9MRP oraz Roberta SQ9FMU.

Dyplom podstawowy
- stacje SP: 3 QSO dowolnymi emisjami
- stacje EU: 2 QSO dowolnymi emisjami
- stacje DX: 2 QSO dowolnymi emisjami
Dyplom CW
- stacje SP: 4 QSO emisją CW
- stacje EU i DX: 3 QSO emisją CW
Dyplom PHONE
- stacje SP: 4 QSO fonią
- stacje EU i DX: 3 QSO fonią
Dyplom DIGITAL
- stacje SP: 4 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi
- stacje EU i DX: 3 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi

Nie zalicza się łączności typu "cross band" i "cross mode".
Dyplomy dostępne również dla SWL, należy przesłać swoje logi (format Cabrillo) do Koordynatora: sq9fmu@gmail.com
Stacje SWL prosimy o cierpliwość, dyplomy będą rozsyłane po sprawdzeniu nadesłanych logów, po zakończeniu aktywności stacji okolicznościowych (po 11 grudnia br.).
Karty QSL za QSO ze stacjami okolicznościowymi via biuro.
Cały regulamin dostępny na stronie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=263
Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji dyplomowej.

Robert SQ9FMU